DPO Consult

DPO as a service

DPO Consult 

DPO staat voor Data Protection Officer. Het aanstellen van een DPO is een AVG verplichting die bestaat sinds mei 2018. De DPO kan het beste gezien worden als een onafhankelijke adviseur die de risico's van het gebruik en/of opslaan van persoonsgegevens in kaart brengt, advies geeft over mitigerende acties aan het bedrijf en de DPO is de contactpersoon voor en richting de Autoriteit Persoonsgegevens. De DPO dient dan ook door het bedrijf bij de Autoriteit Persoonsgegevens te worden aangemeld. De wet geeft verder aan dat een DPO onafhankelijk dient te zijn.

DPO Consult levert bekwame DPO's en neemt voor haar klanten de verplichtingen op zich die aan een DPO worden gesteld. De DPO controleert de wijze waarop de AVG bij uw onderneming is geïntegreerd en geeft aan welke zaken beter kunnen. Hiermee worden de regels van de AVG nader ingevuld en worden hoge boetes voor uw bedrijf voorkomen.

Deze website geeft u meer inzicht in de verplichtingen die de AVG aan uw bedrijf oplegt, een overzicht van onze dienstverlening en de gevolgen voor uw budget. Natuurlijk kunt u op de contactpagina vinden hoe u met DPO Consult contact kan opnemen en verstrekken we informatie "over ons".