DPO Consult

DPO as a service

Eisen die de AVG stelt

Waarom heeft u een DPO nodig? Sinds mei 2018 zijn veel bedrijven verplicht een DPO aan te stellen. De consequenties van het niet aanstellen van een DPO kunnen bijzonder groot zijn. Reputatieschade, aansprakelijkheid van het bedrijf en de bestuurder omdat niet aan wet- en regelgeving wordt voldaan en boetes van de toezichthouder die kunnen oplopen tot € 20 miljoen of tot 4% van uw wereldwijde jaaromzet! Dit laatste geldt in ieder geval indien uw organisatie in één van de volgende categorieën valt:

  1. Overheidsinstanties (muv. Rechtbanken/ Politie).
  2. Organisaties die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken, zoals ziekenhuizen.
  3. Bedrijven en organisaties die op grote schaal en stelselmatig data verzamelen/ opslaan. Hierbij moet u denken aan online tracking, loyalty programma’s en profilering. Maar ook het aanbieden van een persoonlijke omgeving om het bestellen van producten en diensten eenvoudiger te maken maakt dat u sinds 2018 onder de verplichting kan vallen om een DPO aan te stellen. Heeft u van meer dan 5.000 personen, persoonsgegevens opgeslagen dan is de kans groot dat u vanaf 2018 een DPO had moeten hebben.

De DPO dient onafhankelijk te zijn. Het is om deze reden minder logisch om een DPO in loondienst te nemen. Een DPO in loondienst is bovendien lastig te ontslaan. Wij bieden u dan ook een DPO as a service. DPO Consult levert onafhankelijke DPO’s voor het MKB met een grote ervaring in het bedrijfsleven. Ze doet dit op efficiënte wijze. Met het hanteren van verschillende abonnementsmodellen vanaf € 25 per maand zijn de reguliere kosten (uitzonderlijk) laag, overzichtelijk en voorspelbaar.