DPO Consult

DPO as a service

Welke kosten brengen wij in rekening?


Reguliere werkzaamheden

Het werk van een DPO kan omschreven worden als hollen en stilstaan. Als u per uur zou betalen betekent dit de ene maand een hoge factuur en de volgende maand geen factuur. Om dit te voorkomen, de kosten te spreiden en om deze voor u binnen de perken te houden bieden wij u verschillende abonnementen aan. Dit is al mogelijk vanaf € 25 per maand! Wij kennen 3 pakketten:

  1. € 25 per maand. Voor dit bedrag ontvangt u, nadat u de Quick Scan hebt ingevuld, éénmalig advies van 1 uur in hoeverre uw organisatie aan de AVG voldoet en krijgt u het recht om DPO Consult als uw DPO bij de Autoriteit Persoonsgegevens aan te melden. Hiermee voldoet u aan de wettelijke eis dat u een DPO dient aan te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  2. Eenmalig € 750, maandelijks € 25. Voor deze bedragen ontvangt u een complete risicoanalyse (DPIA), inclusief een advies in hoeverre uw organisatie aan de AVG voldoet. U krijgt bovendien het recht om DPO Consult als uw DPO bij de Autoriteit Persoonsgegevens aan te melden. Hiermee voldoet u in belangrijke mate aan de eisen die de wet met betrekking tot de DPO sinds 2018 stelt.
  3. € 1.000 per maand. U ontvangt de volledige DPO dienstverlening bestaande uit een periodieke risicoanalyse (DPIA), een compleet advies in hoeverre uw organisatie aan de AVG voldoet, waar de minder sterke punten liggen, opvolging van dit advies in de zin dat we de opvolging maandelijks monitoren, het trainen van uw medewerkers en meer. Voor ad hoc werkzaamheden die bijvoorbeeld ontstaan indien er sprake is van een datalek of wanneer de toezichthouder anderszins vragen heeft brengen wij u onderstaand tarief in rekening.

Ad hoc werkzaamheden 

Natuurlijk zijn we ook beschikbaar als u plots een DPO nodig heeft, als u op zoek bent naar een second opinion en dergelijke. Voor dit soort werkzaamheden hanteren wij een tarief van € 185 per uur of € 600 per dagdeel.